STEZKA ČASU

„Stezka času“ je společný turistický produkt Olomouckého kraje a Opolského vojvodství. Oba tyto regiony pojí nejen geografická blízkost, ale mají rovněž společné historické a kulturní kořeny. Právě proto byl jako hlavní motiv průvodce zvolen prvek času, který se odráží ve všech aspektech lidského jednání a zároveň se zasluhuje o kulturní blízkost obou regionů. Ty svůj zájem o spolupráci stvrdily v roce 2002 smluvně a začaly se tak podílet na udržování a rozvoji kulturního dědictví z obou stran hranice.

Průvodce po atraktivitách Olomouckého kraje a Opolského vojvodství je pro návštěvníky podnětem k poznání zajímavých míst obou regionů, v nichž se prvek času odráží jak z hlediska historického, tak přirozeného vývoje. Vliv času je znatelný všude kolem nás – ať už v množství dochovaných památek a dalších výtvorů lidské činnosti, nebo v tom, jakým způsobem člověk v průběhu historie přetváří své okolí, jak se mění jeho zvyky a tradice.

Stezka času je inspirací k návštěvě hradů, zámků, církevních budov i kostelů, představuje přírodní bohatství krajů a tipy na výlety, zve k rozptýlení u dobrého jídla i k relaxaci a odpočinku v lázních či welness centrech. Objevte na Stezce času všechno příjemné, co Olomoucký kraj a Opolské vojvodství nabízí.