CESTOVÁNÍ ČASEM

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013
Prioritní osa:2. Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a cestovního ruchu
Oblast podpory: 2.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu
Financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj:1 312 385,68 EUR
Termín realizace: únor 2010 - červen 2012

Projekt „Cestování časem“ je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Cíle projektu:

  • rozvoj cestovního ruchu v příhraničních území Opolského vojvodství a Olomouckého kraje
  • zvýšení turistické atraktivity obou regionů investicemi do vytvoření nových expozic
  • zvýšení informovanosti obyvatel obou regionů o turistické nabídce sousedního kraje
  • motivace obyvatel k návštěvě sousedního regionu